Een half decennium na de samenvoeging van vbo en mavo tot het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo) gaan veel scholen van dat type gebukt onder een veelheid aan problemen en een bedroevend imago. Zijn wezenlijke verbeteringen te realiseren binnen het huidige bestel? Marijke Linthorst meent van niet. De PvdA moet durven pleiten voor radicale veranderingen om te zorgen dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat ze verdienen.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers