Door: Marijke Linthorst
Redacteur S&D, oud-Eerste Kamerlid PvdA

Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart hebben de PvdA en GroenLinks een verbond gesloten. Asscher en Klaver hebben afgesproken dat zij alleen samen in een kabinet stappen. Eén progressieve partij kan in een regering immers te weinig van haar idealen realiseren en wordt daar door de kiezer genadeloos voor afgestraft, zoals de PvdA aan den lijve heeft ondervonden. Maar ik vraag me af of het huidige GroenLinks hier een geschikte partner voor is.

De verkiezingsprogramma’s van beide partijen vertonen grote overeenkomsten. Maar wat GroenLinks in de praktijk doet, bijvoorbeeld in het bestuur van Amsterdam, is een ander verhaal. In de Sluisbuurt verbood GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck het gebruik van zonnepanelen. Dit zou ten koste gaan van het (op fossiele brandstoffen draaiende) warmtenet. De rechter stelde de inwoners in het gelijk, maar de wethouder legde zich hier niet bij neer. Zij ging in hoger beroep. Dat is geen groen beleid te noemen.

Erger nog zijn de plannen van dezelfde wethouder met de volkstuinen (particuliere moestuintjes) en nutstuinen (buurtmoestuintjes). Een kostbaar bezit voor mensen die geen eigen tuin of balkon tot hun beschikking hebben. De wethouder zou deze gronden het liefst verkopen om er (dure) woningen te bouwen. Als daar geen meerderheid voor is moet de huur maar met 500% tot 800% verhoogd worden. Daar is niets links in te ontdekken.

Maar de grootste klap wordt uitgedeeld door wethouder Touria Meliani, eveneens van GroenLinks. Zij zag zich gedwongen om € 2,8 mln te bezuinigen op de cultuursector en koos ervoor om € 1,5 mln daarvan weg te halen bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Op zichzelf is dit al een merkwaardige beslissing: van de Nederlandse vijftienjarigen kan een kwart onvoldoende lezen om volwaardig mee te doen in de samenleving. Maar de manier waarop ze de bezuiniging vorm wil geven is ronduit verbijsterend. Vier bibliotheken moeten sluiten; tegelijkertijd wordt er voor miljoenen een nieuwe bibliotheek gerealiseerd op de Zuidas. Dat is niet alleen niet groen en niet links maar getuigt ook van een wel heel ontluisterende mens- en maatschappijvisie. Want de bibliotheken die op de nominatie staan om te verdwijnen liggen vooral in de sociaaleconomisch zwakkere buurten, zoals Noord, Bos en Lommer, Geuzenveld en de Linnaeusbuurt. Bibliotheken vormen daar voor veel inwoners de schakel met de buitenwereld. Kinderen die thuis niet over een computer of internet beschikken maken er hun werkstukken. Volwassenen kunnen er terecht voor hulp en advies. De bibliotheken kunnen deze functies vervullen omdat zij nabij en laagdrempelig zijn. 

De nieuw te bouwen bibliotheek, OBA Next, moet een plek worden waar Amsterdammers uit de hele stad hun digitale weerbaarheid kunnen vergroten. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma is het belangrijk dat alle Amsterdammers de Zuidas als een stukje van hun stad gaan zien. Dat lijkt me een beetje losgezongen van de werkelijkheid: door de grotere afstand kunnen veel kinderen er niet zelfstandig naartoe. En dan zijn er ook nog de kosten van het openbaar vervoer. Dat zijn nieuwe drempels. Het zou wijs zijn als de gemeenteraad OBA Next af zou blazen en met het geld dat daarmee bespaard wordt alle Amsterdammers in de eigen buurt hun bibliotheek te laten houden.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten