‘The Challenge of Diversity’ (onder redactie van René Cuperus, Karl. A. Duffek en Johannes Kandel) bevat bijdragen van: Paul Scheffer, Stephen Howe, Hartmut Esser, Sigrid Baringhorst, Georgios Tsapanos, Sarah Spencer, Dietrich Tränhardt, Narcís Serra, Paul Statham, Frans Becker/Paul Kalma, Ruud Koopmans, Eckhardt Barthel, Christian Krell/Michael Neu, Stephen Day, Attila Agh, Paolo Borioni , Roby Nathanson, Ranan Kuperman, Richard Stöss, Caspar Einem, René Cuperus & Thomas Meyer.

Het gaat hier om een tamelijk uniek Europees vergelijkend overzicht van het sociaal-democratisch worstelen met het complexe vraagstuk van immigratie en multiculturele integratie: ‘social democratic policies between romantic multiculturalism and civic assimilationism’. Een Duitser van Griekse origine geeft antwoord op de vraag: heeft het Duitse integratiebeleid gefaald? Een Spaanse oud-minister schrijft over de razendsnelle metamorfose van Spanje van emigratieland in immigratieland. Een Italiaan over het multicultureel debat in het land van Berlusconi en een Hongaarse hoogleraar over een geheel ander multicultureel concept in de landen van Oost-en Centraal Europa. Verder twee Engelse wetenschappers over ‘the Muslim Challenge to Race Relations’ en Duitse wetenschappers over het begrip Leitkultur. Plus overzichten van immigratie- en integratiebeleid in Noorwegen, Griekenland, Oostenrijk, Duitsland en Israël. Ook de ‘casus Nederland’ is zwaar in dit boek vertegenwoordigd: Paul Scheffer, Ruud Koopmans, Frans Becker/Paul Kalma en René Cuperus portretteren het land voor en na de Fortuyn Opstand.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl