Annemarie Kok is publicist en docent ‘publieksgericht schrijven’ aan de faculteit wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is o.a. auteur van ‘Herinnering aan de rechtsstaat. Pleidooi voor serieus openbaar bestuur’ (te downloaden via www.trancity.nl)