WIARDI BECKMAN STICHTING

Opinie
13 januari - Paul Kapteyn - Bij een ‘sociaal Europa’, denkt een mens al gauw aan ‘solidariteit’, in Europa en wellicht daarbuiten. ‘...
Blogs
13 januari - Door Hendrik Noten in Parijs - Het is zondag. Van verre begint het al drukker te worden op de grote boulevard. Eerst...
Nieuws & agenda
26 januari - Denktanks. Ze zijn zowel ‘hulpmotor’ als ‘criticaster’ voor beleidsvoerders. Ze zijn aanjagers van publieke discussies over politiek, bestuur en samenleving. Ze...
Van Waarde essay

Volg de WBS