WIARDI BECKMAN STICHTING

Opinie
24 januari - Dirk Achterbergh en Nico Bernts - De marktlogica in de zorg werkt niet langer. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe...
Blogs
17 december - Eind 2016 organiseerde de Akademie van de Kunsten in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting...
  • Marijke Linthorst
    Mal
  • Marijke Linthorst
Nieuws & agenda
22 februari - Een diepgaande discussie tussen politieke partijen in het zicht van Tweede Kamerverkiezingen, is dat mogelijk? Op vrijdag 3 maart wagen de wetenschappelijke...
Van Waarde essay

Volg de WBS