Maarten van den Bos is algmeen secretaris bij de Banning Vereniging en auteur van Geloven in het ideaal - over de geschiedenis van de Arbeidersgemeenschap)