Voormalig minister, onder meer van Ontwikkelingssamenwerking en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Foto: foundationmaxvanderstoel/Flickr via Compfight cc

Publicaties