Hoe de PvdA de migrantenstem kan terugwinnen

Floris Vermeulen, Maria Kranendonk en Mitchell Esajas - De Amsterdamse PvdA verloor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de migrantenstem, maar nog niet voorgoed. Minder over de hoofden van mensen heen debatteren is nodig om de steun van Amsterdammers met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse achtergrond terug te winnen.

André Krouwel voorspelde op basis van zijn Kieskompas afgelopen maart dat D66 bij de gemeenteraads-verkiezingen de grootste partij zou worden onder kiezers met een migratieachtergrond. In Amsterdam kreeg hij deels gelijk: D66 werd de grootste partij, maar niet onder kiezers met een migratie- achtergrond. Op basis van een onderzoek van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Onderzoek & Statistiek (O+S) van de Gemeente Amsterdam laten wij in dit artikel zien dat de PvdA in Amsterdam weliswaar flink verloren heeft onder stemmers met een migratieachtergrond, maar dat zij tegelijkertijd nog steeds de grootste partij is onder deze groep.

Het opkomstpercentage onder migranten heeft bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een dieptepunt bereikt in Amsterdam. Meer dan driekwart van de stemgerechtigden van Marokkaanse afkomst bleef bijvoorbeeld thuis. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want het is voor de lokale democratie van essentieel belang dat zoveel mogelijk mensen zich betrokken voelen bij het lokale politieke systeem. De politieke integratie van migrantengroepen is zeker niet vanzelfsprekend. De PvdA heeft hierbij van oudsher een cruciale en progressieve rol gespeeld in de Nederlandse steden. Die rol komt steeds verder in het gedrang, maar er zijn maar weinig andere partijen die deze over willen nemen. De PvdA blijft, zeker op het lokale niveau, de belangrijkste partij als het gaat om het mobiliseren en incorporeren van kiezers met een migratieachtergrond.

Lees de rest van het artikel in de PDF.

PreviewBijlageGrootte
hoe_de_pvda_de_migrantenstem_terug_kan_winnen.pdf122.05 KB