Witteveenlezing door Kim Putters: 'Hoeveel ongelijkheid kan een rechtsstaat verdragen?'

Donderdag 7 december 2017, Tilburg University (DZ-1)
Aanvang: 19.30 u. (ontvangst: 19 u.)


Er is veel onderzoek dat erop wijst dat een vitale democratische rechtsstaat berust op een brede middenklasse van mensen. De sociale en politieke gevolgen van verschillen tussen groepen van de bevolking – qua inkomen en vermogen, opleiding, kansen op de arbeidsmarkt, etc, - kunnen in ieder geval enorm zijn; het heeft een impact op bijvoorbeeld het meer of minder gebruik te kunnen maken van gezondheidszorg of (goed) onderwijs, of op de mogelijkheid om toegang tot het recht en de rechtspraak te krijgen. En als de sociale gelijkheid onder druk staat, staat de rechtsstaat uiteindelijk ook onder druk. Waar liggen hier de grootste hindernissen, en vooral: wat kan en moet hier aan gedaan worden?

Op 7 december 2017 spreekt Kim Putters over dit onderwerp de Willem Witteveenlezing 2017 uit op de campus van Tilburg University. Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, bijzonder hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat, en Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad.

Iedereen is van harte welkom op donderdag 7 december vanaf 19.00 uur. De lezing start om 19.30 uur in Dz1 (gebouw Dante, zaal 1) en De lezing zal worden ingeleid door prof. dr. mr. Ernst Hirsch Ballin. Na afloop van de lezing zal de heer Putters tevens in debat gaan met studenten. Moderator van het debat is prof. dr. Gabriël van den Brink. U kunt de Willem Witteveenlezing gratis bijwonen. Gelieve wel hier te registeren.

De Willem Witteveenlezing is gewijd aan prof. Willem Witteveen van Tilburg Law School die omkwam bij de aanslag op de MH17. Tilburg University wil zijn gedachtegoed, dat gevormd is door een humanistische en academische traditie en een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, blijvend herinneren en toegankelijk maken voor jongeren door de Willem Witteveenlezing jaarlijks te organiseren.

De organisatie wordt verzorgd door Tilburg Law School, Academic Forum en studievereniging Magister JFT. De Willem Witteveen wordt mogelijk gemaakt door het vfonds.

Over Kim Putters
Prof. dr. Kim Putters (1973) is sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management, van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van 2003 tot 2013 was Putters lid van de Eerste Kamer (en sinds 2011 ook de Eerste Ondervoorzitter), en in die functie collega van Willem Witteveen. Klik hier voor zijn bio.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers