Frans Becker & Tamara Becker publiceren tot 15 maart 2020 elke week een episode uit de oorlogsgeschiedenis van H.B. Wiardi Beckman. Op die datum is het 75 jaar geleden dat Wiardi Beckman overleed in Dachau, en verschijnt de biografie Op verzoek van Hare Majesteit. De oorlog van Wiardi Beckman.

--> lees elke week een episode uit de oorlogsgeschiedenis van Wiardi Beckman op www.wiardibeckman.com

Herman Bernard 'Stuuf' Wiardi Beckman was een van de grote talenten van de vooroorlogse sociaal-democratie. Hij was begin dertig toen hij lid werd van de Eerste Kamer en hoofdredacteur van het sociaal-democratische dagblad Het Volk. Hij was een van de voorbereiders van de politieke doorbraak waaruit in 1946 de PvdA ontstond. In de meidagen van 1940 meldde hij zich als militair bij de Generale Staf in Den Haag. Hij ging in verzet en was onder meer redacteur van het illegale Parool. In 1941 kwam hij als nummer 1 op een lijstje te staan van minister-president Gerbrandy en koningin Wilhelmina om naar Londen gehaald te worden: hij moest het regeringsapparaat komen versterken, zoals Gerbrandy later zei, en er was in kleine kring besproken dat hij minister zou moeten worden.

Erik Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje, zou hem met een Britse Motor Gun Boot van het Scheveningse strand komen halen. Om die operatie in bezet gebied te leiden, was eerder Peter Tazelaar op datzelfde strand afgezet. In de ijzig koude winter van 1941-1942 begaven Tazelaar, Beckman en nog enkele verzetsmensen zich 's nachts naar het strand als de maanstand gunstig was en wachtten tevergeefs op Hazelhoff Roelfzema. Twee keer troffen ze elkaar bijna. Op 18 januari liep het fout: de zaak was verraden. Beckman werd gearresteerd en kwam via het Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Haaren en Natzweiler in Dachau terecht. Daar bezweek hij aan de vlektyfus. In het kampleven was hij een steun voor zijn medegevangenen en verzette hij zich tegen de barbarij. Bij Beckmans herbegrafenis op de erebegraafplaats in Loenen zei zijn vriend Pim Boellaard daarover: we konden ons 'optrekken aan je moed, je fiere houding, je intellect, je vaderlandsliefde, je kunstenaarschap, je idealisme'.

Nu, 75 jaar na de bevrijding, herdenken we hem opnieuw, met de uitgave van een boek.

U kunt het boek hier bestellen. Boekrecensies leest u hierhier en hier.

Over de auteurs

Frans Becker (1948) is politicoloog. Hij werkte aan de Universiteit van Amsterdam en was als adjunct-directeur verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting. Eerder publiceerde hij met Paul Kalma Kunst of koopwaar, en met Gerrit Voerman Zeventig jaar Partij van de Arbeid.

Tamara Becker (1989) is historica. Met An Huitzing publiceerde zij Op de foto in oorlogstijd.

Frans Becker & Tamara Becker

Frans Becker & Tamara Becker

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers