Per januari/februari zoekt de Wiardi Beckman Stichting stagiairs (m/v) die willen meewerken aan onze onderzoeken waarin we oplossingen zoeken voor de krapte op de woningmarkt, de grote opgave van verduurzaming waar Nederland voor staat en de ongelijkheid in de zorg en in het onderwijs en het 'samen wonen' in een drukke wijken.
 
We zoeken stagiairs die onze voorstellen en ideeën willen helpen toetsen in de praktijk, met mensen die het betreft, met professionals met wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Een groot deel van de werkzaamheden zal bestaan uit het afnemen van interviews en organiseren en verwerken van gesprekken.
 
Je wordt aangenomen voor een periode van minimaal drie maanden. De stagevergoeding is € 225,- per maand voor drie dagen per week. Alle onkosten zoals reiskosten worden vergoed. Voorwaarde om voor de stageplek in aanmerking te komen is dat je staat ingeschreven aan een universiteit.
 
Graag horen we van je via info@wbs.nl!