Kijk je samen met Jong WBS naar het laatste verkiezingsdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen? Er wordt gezorgd voor een drankje en een beamer.

Di 19 maart | 19:30 | Wiardi Beckman Stichting, Emmapark 12, 2595 ET Den Haag


Vragen of aanmelden? Contacteer Dirk op secretaris@jongwbs.nl

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers