Op maandag 7 december zal Lodewijk Asscher de zevenentwintigste Den Uyl-lezing houden over het thema bestaanszekerheid. De lezing draagt de titel ‘Om de zekerheid van het bestaan’. De lezing is via de livestream gratis te volgen vanuit het hele land.

Klik hier om de Den Uyl-lezing terug te lezen

Klik hier om naar de opname van de lezing te gaan

Lodewijk Asscher: “De coronacrisis werkt als een vergrootglas en maakt zichtbaar wat veel mensen al langer voelen. Er is teveel verdeeldheid in ons land. Ongelijkheid van kansen is doorgesijpeld in de basis van ons bestaan. Een fijne woning, werk voor een fatsoenlijk salaris, een steuntje in de rug als je dat nodig hebt; het is voor te veel Nederlanders onzeker geworden. En waar de zekerheid van het bestaan ontbreekt, komt vooruitgang tot stilstand.

Dat moet anders. En samen kunnen we dat. We komen uit een tijd waarin de markt het doel was, het individu de oplossing en de overheid het probleem. Dat systeem is failliet. Technisch en moreel. Voor onze toekomst is een ideologische herijking nodig, een herbezinning over de verhouding tussen individu en gemeenschap, tussen markt en overheid. Een nieuwe verzorgingsstaat waar de zekerheid van het bestaan mensen in staat stelt weer te dromen. Dat is de weg naar de vrijheid.

Ik heb een optimistisch toekomstbeeld voor ogen. Een land waar niet de markt maar de mens centraal staat. Waar we achterstanden en ongelijkheid bestrijden, niet vergroten. Waar we geen verdeeldheid zaaien maar elkaar opzoeken. Minder private overvloed voor enkelen, meer welzijn en geluk voor allen.

Een eerlijk en fatsoenlijk Nederland met bestaanszekerheid als basis, zodat vooruitgang voor iedereen mogelijk is.”

asscher den uyl

Over de Den Uyl-lezing

De Den Uyl-lezing vindt eenmaal per jaar plaats en wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de onafhankelijke Stichting ‘Dr. J.M. den Uyl-lezing’. De Den Uyl-lezing begeeft zich in de keuze van spreker en onderwerp op het snijvlak van politiek, cultuur en wetenschap. Er wordt een interdisciplinaire inslag benadrukt, zodat over de grenzen van hetzij de politiek, de economie of de cultuur heen gekeken wordt. Voor het uitspreken van de lezing worden vooraanstaande personen uit het culturele, wetenschappelijke of politieke leven gevraagd, van wie een diepgravende en creatieve inbreng verwacht wordt. De vorige Den Uyl-lezing van 2 december 2019 uitgesproken door Frans Timmermans kunt u hier lezen en hier beluisteren.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers