Afgelopen najaar verzorgden de Banning Vereniging samen met de WBS een beknopte schrijfcursus voor de deelnemers aan de leergang Hart voor Amsterdam. Een van de opdrachten in de leergang was het schrijven van een essay over de stad anno nu. Drie deelnemers – Querine Hoejenbos, Liz Zoetekouw en Maarten Labots – schreven zulke mooie essays, dat ze een podium verdienen. De essays zijn te lezen op de website van de Banningvereniging.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers