Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van haar Werkgroep Partijpolitieke Processen organiseert de Wiardi Beckman Stichting op vrijdag 26 januari 2018 een conferentie over de toekomst van de PvdA en de sociaal-democratie.

De voorzitter van de werkgroep, Ruud Koole, zal de conferentie aftrappen met een (optimistische) inleiding over de toekomst van de sociaal-democratie. Hoe kan de verzwakte positie van de (internationale) sociaal-democratie worden omgebogen in een schitterende toekomst? Welke eisen stelt dat aan de politieke agenda? En wat betekent dat voor de PvdA?

Op zijn verhaal wordt gereageerd door twee coreferenten:

  • Sarah de Lange (bijzonder hoogleraar op de Den Uylleerstoel, in het bijzonder belast met het onderzoek naar West-Europese sociaal-democratische partijen);
  • Job Cohen (bijzonder hoogleraar op de Thorbeckeleerstoel; was o.a. burgemeester en politiek leider en is voorzitter van Cedris).

Vervolgens is er een debat over thema’s uit de inleiding en de reacties daarop. De conferentie wordt geleid door Arie de Jong, secretaris van de werkgroep. Na afloop is er een borrel.

Aanmelden graag via info@wbs.nl. Deelname is gratis. Wie zich heeft opgegeven, ontvangt ongeveer een week voor de conferentie een bevestiging inclusief routebeschrijving.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers