Keuzes en mogelijkheden van Nederlandse vrouwen op de arbeidsmarkt

Een van de pijlers van de vrouwenemancipatie in Nederland is het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Momenteel is 65% van de Nederlandse vrouwen actief op de arbeidsmarkt en gemiddeld werken zij zo’n 26 uur per week. Deze cijfers geven echter geen inzicht in de verschillen die bestaan tussen vrouwen met een verschillende sociaaleconomische achtergrond.

Laagopgeleide vrouwen werken aanzienlijk minder dan hoogopgeleide vrouwen en vrouwen met een laag inkomen zorgen vaak zelf voor de kinderen terwijl vrouwen met een hoog inkomen vaker gebruikmaken van kinderopvang. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met deze verschillen, kan dit de kloof tussen vrouwen vergroten en emancipatie in de weg staan. In ons onderzoek over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt zal dieper op de verschillen tussen verschillende groepen vrouwen worden ingegaan.       

In het onderzoek wordt aan de hand van drie bepalende punten in het leven van een vrouw onderzocht welke keuzemogelijkheden zij hebben op de arbeidsmarkt en hoe vrij zij werkelijk zijn in de keuzes die zij maken. Hoe kiezen zij hun eerste baan? Welke veranderingen treden er op wanneer er kinderen worden geboren (of niet)? Wat is de invloed van een scheiding of overlijden van de partner op de arbeidsparticipatie? Verschillende vrouwen hebben verschillende mogelijkheden en strategieën om met veranderingen in hun leven om te gaan. Onderzocht zal worden in hoeverre en waardoor vrouwen worden gestuurd in de keuzes die zij maken op de arbeidsmarkt naar aanleiding van deze veranderingen.

De uitkomsten van het onderzoek moeten aanknopingspunten bieden voor een solidair emancipatiebeleid dat een positieve uitwerking heeft op alle vrouwen in de samenleving.

Bron: https://search.socialhistory.org/Record/1116953

Steenfabriek in Nederland, tussen 1875 en 1899.

Bron: https://search.socialhistory.org/Record/1116953 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers