Sybren Kooistra  is een van de initiatiefnemers van de burgerbeweging Samen uit de Crisis.

Publicaties