Sjoerd Brouns volgt de master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij aan de Universiteit Utrecht en is stagiair bij de Wiardi Beckman Stichting. Hij ondersteunt de WBS bij lopende onderzoeken naar onderwijs, duurzaamheid, wonen, arbeid en zorg.