Melanie Goedegebure is directie-secretaresse bij de WBS.