Ivo van Arendonk studeert Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en is stagiair bij de Wiardi Beckman Stichting. Hij werkt onder begeleiding van Marnix Krop (biograaf) mee aan de biografie van Wim Kok.