Emmi Suvaal volgt de master European Governance aan de Universiteit Utrecht en is stagiaire bij de Wiardi Beckman Stichting. Zij ondersteunt de WBS bij lopende onderzoeken naar onderwijs, duurzaamheid, wonen, arbeid en zorg.