Samen werken aan een gezond en waardig leven

Te vaak nog speelt het zorgdebat zich af tussen de twee pijlers overheid en markt. Daarbij wordt vergeten dat zorg om méér draait dan om de vraag van individuele of collectieve verantwoordelijkheid: zorgzaamheid zit in de samenleving. In plaats van te discussiëren over systemen bepleit de nota dan ook om uit te gaan van zes sociaal-democratische waarden van waaruit de zorg zou moeten worden ingericht.

De werkgroep stelt morele vragen voorafgaand aan organisatorische en financiële kwesties. Welk niveau van gezondheid streven we naar? En van wie is de zorg eigenlijk – van de consument, patiënt of gewoon van de burger? Wat is de rol van de gemeenschap, het individu en professionals uit de zorgsector?

Een gezond en waardig bestaan komt verder alleen tot stand, wanneer er wordt nagedacht over de levensloop van mensen. Werk, onderwijs, ontplooiing, plezier en zorg hangen nauw samen – een integrale aanpak is volgens de nota dus een vereiste. Pas als de zorgvraag vanuit waarden wordt opgepakt, ontstaat er een zorgzame samenleving waarbij de verhouding tussen het initiatief van de burgers en aanvullende ondersteuning door collectieve arrangementen, goed kan worden afgewogen.

Lees de nota!

PreviewBijlageGrootte
samen_werken_aan_een_gezond_en_waardig_leven.pdf312.03 KB