Alle WBS jaarboeken

2016

 • Jaarboek WBS
  8 nov 2016

  Europa was een project van hoop, maar vandaag hapert het. Burgers zijn ontevreden over de reactie op de financiële crisis en op de vluchtelingencrisis, en aarzelen of het mogelijk is om het beleid van de Europese instituties bij te sturen in de richting van meer financiële stabiliteit, bestaanszekerheid en goed werk.

 • Jaarboek WBS
  1 feb 2016

  Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de kwaliteit van ons bestaan. De sociaal-democratie heeft van meet af aan hun betekenis voor de emancipatie van de arbeidersbevolking onderkend. Zij droeg in belangrijke mate bij aan een actieve cultuurpolitiek - eerst op gemeentelijk, na de oorlog ook op landelijk niveau.

2015

 • Jaarboek WBS
  18 feb 2015

  Vrijheid is na ’Parijs’ weer helemaal terug. Op een huiveringwekkende manier werd duidelijk hoezeer vrijheid een omstreden begrip is, hoezeer we 'gedoemd zijn tot strijdbaarheid'. Maar waar liggen de ijkpunten voor die botsing? Niet alleen in integratie en cultuur of bij de veiligheidsdiensten. Maar ook in het onderwijs, de economie, op Internet. En, niet te vergeten, in de politiek.

2014

2013

 • Jaarboek WBS
  16 feb 2013

  In Vooruit. De Verzwegen Politiek van het Dagelijks Leven vertellen leraren, verplegers, agenten, kleine ondernemers, marktkooplui, jongen mingrantenvrouwen, fotografen, schoonmakers, busschauffeurs en allerlei anderen over hun leven en werk. Over hun hoop, hun vrees, hun angsten en hun trots. Een interview vertelt iets over een mens; samen vertellen de meer dan vijftig interviews een verhaal over Nederland.

2011

 • Jaarboek WBS
  19 dec 2011

  Bert Bakker, Amsterdam 2011. Te bestellen voor €22,25 door een mail met uw adresgegevens te sturen naar info@wbs.nl.

  De financiële crisis die in 2007 en 2008 ons economisch bestel ontwrichtte houdt de wereldeconomie nog steeds in zijn greep. De crisis was niet alleen het gevolg van hebzucht bij bankiers, gebrekkig toezicht door de overheid en te nauwe banden tussen de politieke en financiële wereld. Zij was ook het gevolg van vergaande liberalisering van het internationale financiële verkeer. En van een ondernemingsbestuur dat vooral geïnteresseerd was in de beurskoersen. De crisis was kortom een systeemfout.

2010

2008

2007

 • Jaarboek WBS
  1 dec 2007

  In Op zoek naar progressief Amerika schetsen vooraanstaande Amerikaanse wetenschappers en publicisten de onhoudbare polarisatie in de vs onder Bush. Zij schrijven onder meer over de ideeënoorlog tussen linkse en rechtse denktanks, de rol van de media in de politiek, de positie van de vakbeweging, de noodzaak van het creëren van een verzorgingsstaat, immigratie en de kernwaarden van Amerika, godsdienst als inspiratiebron voor progressieve politiek en de buitenlandse politiek van Washington.

  Download de pdf van het jaarboek.

2006

 • Jaarboek WBS
  1 sep 2006

  Het WBS-jaarboek 2006 is geen gemakkelijk oppositieboek vol Schadenfreude, maar een gedegen analyse van een heftige regeringsperiode. Met beschouwingen over de verstoorde rust in de Nederlandse politiek, de christen-democratische ideologie, de linkse oppositie, Balkenende in de media en belangrijke onderdelen van het regeringsbeleid: de hervorming van de verzorgingsstaat, de gezinspolitiek, het normen-en-waardendebat, Europa, de interventiemissies, de inburgering en het innovatiebeleid.

  Download de pdf van het jaarboek.

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994