• WBS Cahier
  25 jun 2013

  Het gaat veel Nederlanders sociaal en financieel niet voor de wind. Mensen maken zich zorgen. De overheid wordt gewantrouwd en verdacht van incompetentie. Bij grote delen van het bedrijfsleven is sprake van krimp. Inkomens en werkgelegenheid staan onder druk. De ooit zo veelbelovende Europese samenwerking lijkt eerder een belemmering dan een oplossing om uit deze malaise te komen.

 • WBS Cahier
  30 nov 2012

  Te vaak nog speelt het zorgdebat zich af tussen de twee pijlers overheid en markt. Daarbij wordt vergeten dat zorg om méér draait dan om de vraag van individuele of collectieve verantwoordelijkheid: zorgzaamheid zit in de samenleving. In plaats van te discussiëren over systemen bepleit de nota dan ook om uit te gaan van zes sociaal-democratische waarden van waaruit de zorg zou moeten worden ingericht.

 • WBS Cahier
  17 apr 2012

  Al geruime tijd werkt de Wiardi Beckman Stichting onder het motto: ‘The Amsterdam Process’ intensief samen met Policy Network, een gerenommeerde internationale denktank uit Londen, en de Foundation for European Progressive Studies (FEPS) uit Brussel. Wat ooit begon als een kritische reflectie op de erfenis van de Derde Weg in het Bethaniënklooster in de Amsterdamse rosse buurt, is uitgegroeid tot het meest toonaangevende vernieuwingsproject van de Europese sociaal-democratie.

 • WBS Cahier
  4 apr 2012

  Hoe te voorkomen dat de publieke financiën onhoudbaar worden, en wat te doen met de ‘Brusselse’ eis dat de staatsschuld in 2013 de 3% niet mag overstijgen? In dit WBS Cahier levert een aantal economen een bijdrage aan het debat over de vraag hoe een linkse begroting eruit zou moeten zien.