Tegenwicht. Waarom waarden ertoe doen

De samenleving is uit balans. Op scholen en op het werk, in buurten en wijken zetten marktwerking,vraagsturing en het streven naar efficiency mensen onder druk. Wat rechtvaardigheid of solidariteit is in de praktijk, raakt steeds meer buiten beeld. Niet gek dat mensen permanent ontevreden lijken over de politiek.

Tegenwicht verenigt een serie gerenommeerde auteurs vanuit de gedachte dat eht tijd is om waarden terug te brengen in de politiek, om de technocratie en de heerschappij van eht geld te lijf te gaan. met bijdragen van onder meer Paul de Beer, Rene Cuperus, Margo Trappenburg, Hans Achterhuis, Gabriel van den Brink, Merijn Oudenampsen, Rutger Claassen, kees Schuyt, Jan Willem Duyvendak, Mark Elchardus, Evelien Tonkens, Pieter Hilhorst en Arie van der Zwan.

Onder redactie van Menno Hurenkamp, Annemarieke Nierop en Monika Sie Dhian Ho, respectievelijk Hoofd- en eindredacteur van S&D en directeur van de Wiardi beckman Stichting.

Bestellen: 
Tegenwicht. Waarom waarden ertoe doen is te verkrijgen bij de betere boekhandel