De werkgroep Arbeid biedt een ontmoetingsplaats voor deskundigen op het terrein van arbeidsvraagstukken uit de wereld van wetenschap, politiek, vakbeweging; uit de publieke en private sector. De werkgroep heeft een programmatische taak (bijdrage aan verkiezingsprogramma's van de PvdA), een informatieve en netwerkfunctie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mieke Groen, netwerkarbeid@pvda.nl

Publicaties

Participatie
Blog Nico Blok: 'Naar een andere beeldvorming over mensen met een handicap'

Blog Roland Blonk & Aukje Smit: 'Socialer ondernemen'

Thema's