Van Waarde
Van Waarde is het onderzoeksproject dat Monika Sie Dhian Ho opzette nadat zij directeur van de Wiardi Beckman Stichting werd.

Dit resulteerde in 2013 tot drie publicaties:

  • Van Waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw (een essay van Monika Sie Dhian Ho)
  • Vooruit. De verzwegen politiek van het dagelijks leven (auteurs: Monika Sie Dhian Ho & Menno Hurenkamp): Een boek met interviews die de WBS-staf hield met mensen in het land.
  • Tegenwicht (redactie Menno Hurenkamp, Annemarieke Nierop, Monika Sie Dhian Ho): een bundel met artikelen uit S&D die als verkenningen dienden voor het onderzoek.

Van waarde was ook in de media.

Resolutie PvdA
Het essay, waarin drie vragen centraal staan - Wat is van waarde? Hoe staat dat onder druk? En wat kunnen we daaraan doen? - is omgezet in een resolutie, die is aangenomen op het PvdA-congres van 27 april 2013.

Van Waarde Lokaal
Begin 2016 lanceerde de Wiardi Beckman Stichting, in samenwerking met het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA, een vervolg op het Van Waarde-onderzoek. Van Waarde Lokaal is een actieonderzoek naar de veranderingen in de zorg en rondom werk. Op de bijbehorende website www.vanwaardelokaal.nl staan meer dan honderd interviews met mensen in het land, inspirerende praktijkvoorbeelden, kwesties die om een oplossing vragen en adviezen aan de politiek.

Van Waarde Lokaal was ook in de media

Van Waarde Internationaal
Binnenkort volgt een tweede vervolgonderzoek op Van Waarde: Van Waarde Internationaal. Ook dit onderzoek zal online te vinden zijn (www.vanwaardeinternationaal.nl), en richt zich op de vluchtelingencrisis in Europa.

Laatste debatten
Bijdragen: 4

Als we proberen de solidariteit tussen mensen volledig via de overheid te organiseren, lopen we vast in een inefficiënte, onpopulaire en dure bureaucratie. Pieter Hilhorst pleit daarom voor het versterken van de sociale veerkracht van mensen zelf.

Bijdragen: 5

Als gevolg van de ongekende crisis op de financiële markten, bleken onze pensioenen ineens helemaal niet zo zeker te zijn als veel mensen dachten. Hoe regelen we ons pensioen dusdanig, dat mensen weer vertrouwen in het systeem krijgen?

Bijdragen: 14

De arbeidsmarkt lijkt steeds flexibeler te moeten worden om "concurrentiekracht" te behouden. Wat betekent die flexibiliseringsdrang voor de bestaanszekerheid van werkenden? Is er een onderscheid te maken tussen goede flex en foute flex?

Laatste opinie