directeur
Klara Boonstra is sinds 1 januari 2017 directeur van de Wiardi Beckman Stichting.
hoofdredacteur S&D
Menno Hurenkamp (1971) is hoofdredacteur van S&D. Hij is politicoloog en journalist, werkt aan / schrijft voor onder meer de Universiteit van Amsterdam en de Groene Amsterdammer, publiceerde over groepsgedrag, burgerschap, keuzevrijheid, nieuwste geschiedenis, Nederlandse politiek.
wetenschappelijk medewerker
René Cuperus is wetenschappelijk medewerker van de Wiardi Beckman Stichting.
070 262 9722
medewerker
Annemarieke Nierop is stafmedewerker van de Wiardi Beckman Stichting. Ze doet de projectleiding van het onderzoek Van Waarde Lokaal, naar de veranderingen in de zorg en rondom werk als gevolg van de decentralisatie van de verzorgingsstaat naar de gemeenten.
070 262 9721
medewerker
Annelies Pilon (1976) is organisatieantropoloog en werkt als coördinator voor het WBS-Europafonds en doet onderzoek naar het vluchtelingenvraagstuk in het kader van Van Waarde Internationaal.
secretaresse
Melanie Goedegebure is directiesecretaresse bij de WBS. Ze heeft de opleiding tot directiesecretaresse bij Schoevers afgerond. Ze is onder meer verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning van de directeur en facilitaire zaken.
research fellow
Gijs Ockeloen (1957) is als industrieel ontwerper, opgeleid aan de Technische Universiteit Delft een vreemde eend in de WBS bijt. Ockeloen stelt dat technologische ontwikkelingen accelereren maar dat reflectieve discussies niet van de grond komen. Meestal gaat het over de ontwikkelingen van gisteren terwijl die van morgen alvast geïmplementeerd worden. Een gevolg is dat ingrijpende technologieën als AI, Genetische modificatie, Klonen, Drones niet meer bij te sturen zijn tegen de tijd dat ze in het publieke debat op de agenda verschijnen. Ockeloen wil binnen de WBS de tijd en ruimte te vinden om met dit discours de politiek te bereiken. En dan niet zozeer de technocratische aspecten van technologie die nu wél gevoerd worden (werkgelegenheid, de effecten op milieu, gevolgen voor het BNP), maar vooral de ethische en morele aspecten van technologie. Het gaat immers niet meer alleen over technologie die ons handelen overneemt en verbetert: we staan aan de vooravond van een generatie technologieën die ons denken en beslissen zal overnemen.
0650678561
research fellow
Hans Wansink (1954) is redacteur van de Volkskrant. Sinds 2010 is hij als research fellow verbonden aan de WBS.
070 262 9720
research fellow
Paul de Beer (1957) is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen (Henri Polak-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam, mede-directeur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht. Hij is tevens als research fellow aan de WBS verbonden.
070 262 9720
research fellow
Arie de Jong was Kamerlid en gedeputeerde, en daarna strategisch adviseur en interim-manager. Hij heeft een veelzijdige achtergrond in het openbaar bestuur, is van origine civiel planoloog en houdt zich binnen de WBS bezig met bestuurlijke ontwikkelingen en de inrichting van het openbaar bestuur. Telefoon: 071-5212318 en 06-47381662.
research fellow
Heleen de Coninck werkt bij de afdeling Environmental Science van de Radboud Universiteit aan internationaal klimaat- en energiebeleid. Daarvoor werkte ze ruim 10 jaar als onderzoeker bij de afdeling Beleidsstudies van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Als research fellow bij de WBS houdt ze zich bezig met de samenhang tussen duurzaamheid en sociaaldemocratie.
research fellow
Jan Marinus Wiersma, voormalig lid van het Europees Parlement, is als research fellow verbonden aan de WBS. Hij houdt zich bezig met onderwerpen als Sociaal Europa. de Europese rechtsstaat en Europese veiligheid. Hij is tevens verbonden aan het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael.
070 262 972
research fellow
Bert Otten was vicevoorzitter van de PvdA en is werkzaam als adviseur bij Radar Advies en research fellow bij de WBS. Bert is voorzitter van de werkgroep arbeid van de WBS
research fellow
Leen Hoffman (1943), econoom, was wetenschappelijke medewerker bij het Nederlands Economisch Instituut, hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten, medewerker bij de Sociaal-Economische Raad (o.a. secretaris van de Commisie Economische Deskundigen), hoofd van de hoofdafdeling Algemene Arbeidsmarktzaken bij het Ministerie van SZW, had diverse beleids- en managementfuncties bij Arbeidsvoorziening (w.o. plv. directeur Scholing), hoofd bedrijfsvoering bij het Centrum Vakopleiding en coördinerend beleidsmedewerker bij de Raad voor Werk en Inkomen. Hij was, na zijn pensionering, eindredacteur van het Tijdschrift voor Openbare Financiën. Voor de WBS maakt hij een studie van het werkgelegenheidsbeleid van SDAP en PvdA.
0642215950
research fellow
Max Kommer (1953) studeerde sociologie in Leiden en promoveerde in Utrecht. Hij werkte bij het ministerie van (veiligheid en) justitie als onderzoeker en programmacoördinator (WODC) en als coördinator strategieontwikkeling (Directie strategie). Momenteel is hij freelance strategisch adviseur en als research fellow verbonden aan de WBS. Zijn interessegebied is de (reëel bestaande) rechtsstaat: de feitelijke werking van recht en staatsmacht in de samenleving en het functioneren van de instellingen en instituties op dat terrein. Verder is hij als methodologisch / methodisch-technisch adviseur betrokken bij projecten van de WBS.