Organisatie

De WBS werkt in het besef van bescheidenheid, alleen al door de geringe omvang van haar budget en staf, en in het besef dat alleen met een uitgebreide kring van vrijwilligers uit de wereld van de wetenschap, maatschappelijke organisaties, en openbaar bestuur zij haar taken kan vervullen. Een aantal experts uit deze kring is voor een periode als ‘fellow’ verbonden aan de WBS, en draagt in die hoedanigheid bij aan het werk van de WBS.

Het bestuur van de WBS wordt uitgeoefend door een curatorium (onbezoldigd), benoemd door het bestuur van de PvdA.