WBS Europafonds

Het WBS Europafonds is in 2011 opgericht met als doelstelling het debat over Europa in de Nederlandse sociaal-democratie weer op gang te brengen en te stimuleren. Tot een jaar of tien, vijftien geleden kende links een levendige discussie over internationale en Europese samenwerking. Deze discussie is door de huidige, naar binnen gerichtheid van het politieke systeem verstomd. De activiteiten van het fonds willen deze tendens tegengaan en zijn erop gericht de sociaal-democratie weer ‘Voorbij de Waterlinie’ (Rapport Van Traa, 1996) te brengen.

Doel
Het doel van het opnieuw op te starten en te stimuleren Europadebat is drieledig:

  1. het ontwikkelen van ideeën en visie,
  2. kennisoverdracht met betrekking tot Europese zaken,
  3. debat over Europese samenwerking.

Aangezien het ontwikkelen van een visie typisch iets is waarvoor binnen de Nederlandse sociaal-democratie de Wiardi Beckman Stichting in het leven is geroepen, is besloten het fonds onder te brengen bij de WBS.

Activiteiten
Om invulling te geven aan deze doelstelling organiseert het WBS-Europafonds ondermeer debatten en lezingen, vindt via (zomer)academies kennisoverdracht plaats en steunde het WBS Europafonds incidenteel initiatieven van derden. De mogelijkheden voor het laatste bestaan echter niet langer.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de activiteiten van het Europafonds.

Bestuur
Het bestuur van het WBS-Europafonds bestaat uit:

Jan Cremers
Camiel Hamans (secretaris/penningmeester)
Thijs Kerckhoffs
Hans Ouwerkerk
Monika Sie Dhian Ho (vice-voorzitter)
Jan Marinus Wiersma (voorzitter)

De coördinatie van de projecten van het fonds is in handen van Annelies Pilon.

Jaarverslagen
Het jaarverslag over 2014 kunt u hieronder vinden.

Contact
U kunt contact opnemen met het WBS Europafonds door een bericht te sturen aan Annelies Pilon (apilon@wbs.nl).

PreviewBijlageGrootte
wbs_europafonds_jaarverslag_2015-def.pdf327.76 KB