18 september 2017
Thema(s):

Twee weken geleden schreef ik over arbeidsmarktpositie van (aankomend) medisch specialisten. Eén van de conclusies was dat oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken soms niet van de grond komen omdat alleen naar de knelpunten binnen de eigen sector wordt gekeken. Initiatieven om bijvoorbeeld een burn-out te voorkómen worden niet gekoppeld aan werkloosheidscijfers van medisch specialisten of het tekort aan opleidingsplaatsen. Men kijkt alleen naar het eigen kostenplaatje en niet naar het grotere geheel.

11 september 2017
Thema(s):

Sinds 1 januari 2008 geldt voor alle voor ziektekosten verzekerden van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico. In 2008 was het verplicht eigen risico €150, dit jaar is het €385. Het eigen risico is bedoeld om de stijging van de zorgkosten te beheersen. Enerzijds omdat de premies beperkt kunnen blijven, anderzijds omdat een eigen bijdrage mensen kan afhouden van het vragen om onnodige zorg. Of dit laatste het geval is, is overigens de vraag. Er zijn signalen dat het eigen risico er ook toe leidt dat sommige mensen afzien van noodzakelijke zorg.

04 september 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - De arbeidsmarktpositie van aankomend medisch specialisten lijkt in snel tempo te verslechteren. Het aantal opleidingsplaatsen is gedaald van 1446 in 2011 naar 1228 in 2017. Voor 2018 wordt een verdere daling voorzien naar 1175 opleidingsplaatsen. Het gevolg is dat een groeiend aantal basisartsen niet de specialisatie van zijn of haar voorkeur kan volgen. In 2009 betrof dit ruim 3700 personen, in 2016 was dit gestegen naar ruim 5000.

10 juli 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Twee jaar geleden begon ik met mijn onderzoek naar (de organisatie van) de zorg en sinds september vorig jaar doe ik wekelijks verslag van mijn bevindingen. Tijd voor een tussenbalans met de voor mij meest opvallende voorlopige conclusies.

De effecten van marktwerking tot nu toe

03 juli 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In Skipr van 19 juni jl. vertelt Nika Stegeman over een thuiszorgorganisatie die een navordering van de fiscus kreeg van € 6.5 mln. Eén zin in de statuten bleek niet overeen te komen met de vereisten voor de vrijstelling van de vennootschapsbelasting. Stegeman trekt hieruit de conclusie dat ‘fiscaliteit’ veel hoger op de agenda moet komen van bestuurders in de zorg.

26 juni 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In mijn blogs probeer ik iedere week een ander aspect van de gezondheidszorg te belichten. Maar soms is een misstand zo schrijnend en hardnekkig dat je niet anders kunt dan erop terug te komen. Dat is deze week het geval met de farmaceutische industrie.

19 juni 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Vorige week schreef ik over het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het initiatiefwetsvoorstel om zorgverzekeraars te verbieden winst uit te keren. De bedoeling van dit wetsvoorstel is om zeker te stellen dat eventueel behaalde winst uit het basispakket ten goede komt aan de zorg. In de vorm van lagere premies, betere zorg of het versterken van de reserves.

12 juni 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Vorige week schreef ik over het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangaande het initiatiefwetsvoorstel ‘Verbod winstuitkering door zorgverzekeraars’. In die blog ging het met name om de gevolgen van de concurrentie tussen en de toetreding van nieuwe zorgverzekeraars. Maar de NZa beschrijft meer risico’s.

06 juni 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Op dit moment ligt het initiatiefwetsvoorstel ‘Verbod winstuitkering door zorgverzekeraars’ ter behandeling bij de Eerste Kamer. Tijdens de eerste schriftelijke ronde is door een aantal Kamerleden gevraagd om een advies over het wetsvoorstel door zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als de Nederlandse Bank (DNB). Aan dit verzoek is door de regering gehoor gegeven.

29 mei 2017
GGZ
Thema(s):

De Volkskrant van 20 mei jl. berichtte over een nieuwe instelling voor geestelijke gezondheidszorg: Vitalis. Vitalis richt zich op mensen met burn-out, stress, depressie en overgewicht. Onderdeel van de therapie kunnen yoga, massage en meditatie zijn. Maar Vitalis biedt ook een programma van dertig dagen in een behandelresort in het Spaanse Alicante.