29 mei 2017
GGZ
Thema(s):

De Volkskrant van 20 mei jl. berichtte over een nieuwe instelling voor geestelijke gezondheidszorg: Vitalis. Vitalis richt zich op mensen met burn-out, stress, depressie en overgewicht. Onderdeel van de therapie kunnen yoga, massage en meditatie zijn. Maar Vitalis biedt ook een programma van dertig dagen in een behandelresort in het Spaanse Alicante.

22 mei 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Minister Schippers probeert al jaren om winstuitkering door ziekenhuizen mogelijk te maken. Meestal is de toenemende kapitaalbehoefte van zorginstellingen de aanleiding. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het wetsvoorstel ‘Verruiming Investeringsmogelijkheden in medisch specialistische instellingen’ dat in december 2014 in de Eerste Kamer werd behandeld en toen op verzoek van de minister is aangehouden. Nu kan op verschillende manieren in deze kapitaalbehoefte worden voorzien.

17 mei 2017
Thema(s):

Eind 2016 organiseerde de Akademie van de Kunsten in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een boekpresentatie en een discussiebijeenkomst over de vraag welke cultuurpolitiek noodzakelijk is om de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige kunsten te waarborgen, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Kunst of koopwaar.

15 mei 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Vorige week schreef ik over het onderzoek dat minister Schippers heeft laten doen naar de mogelijkheden om te bevorderen dat medisch specialisten in hun samenwerking met ziekenhuizen kiezen voor het participatiemodel. In het participatiemodel worden medisch specialisten mede-eigenaar van het ziekenhuis. De gedachte is dat op deze manier de gelijkgerichtheid tussen medisch specialisten en ziekenhuizen vergroot wordt: zij streven hetzelfde doel na.

09 mei 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Sinds 2015 worden ziekenhuizen integraal bekostigd. Dit wil zeggen dat zij één bedrag krijgen waaruit alle kosten, ook de honoraria van de medisch specialisten, betaald moeten worden. In principe kan deze constructie leiden tot een belangenconflict tussen het ziekenhuis en de medisch specialisten: de doelstellingen van medisch specialisten op het terrein van aantallen en soort verrichtingen kunnen botsen met het algemene belang van het ziekenhuis. Ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld te maken met een budgetplafond.

02 mei 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In Buitenhof van 30 april jl. vond een interessante gedachtewisseling plaats tussen Marcel Levi, sinds 1 januari Chief Executive bij UCLH (een organisatie van vijf universitaire ziekenhuizen in Londen), en Sander van Deventer, partner bij het medisch investeringsfonds Forbion. Forbion investeert in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Onderwerp van gesprek waren de hoge en ondoorzichtige prijzen van medicijnen.

25 april 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Ons gezondheidszorgsysteem is vormgegeven als een stelsel met gereguleerde marktwerking. De basis is concurrentie. Zorgverzekeraars strijden om de gunst van de verzekerden met een goed pakket tegen een zo laag mogelijke prijs; zorgaanbieders strijden om de gunst van de zorgverzekeraars en de patiënt met kwalitatief goede zorg tegen eveneens een zo laag mogelijke prijs.

10 april 2017
Thema(s):

Vorige week schreef ik op deze plek dat het budgettair kader (het bedrag waarmee de zorgkosten jaarlijks maximaal mogen groeien) de meest effectieve maatregel is geweest om de uitgaven voor de zorg te beteugelen. Het budgettair kader is onderdeel van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord dat de minister van VWS de afgelopen jaren heeft afgesloten met de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders.

03 april 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In Skipr (tijdschrift voor de zorg) van 30 maart jl. staat een opmerkelijke blog van Frank van der Lee en Chris van den Haak. De auteurs zijn partners/onderzoekers van de branchegroep Zorg van BDO, een bureau voor accountancy en (belasting)advies.

27 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In de blog van 6 maart jl. schreef ik over de risico’s van winstuitkering in de zorg, zowel door ziekenhuizen als door zorgverzekeraars. Ik heb me daarbij beperkt tot twee aspecten: bij winstuitkering kan het kortetermijnbelang van aandeelhouders botsen met het algemeen belang en geld dat wordt besteed aan winstuitkering komt niet ten goede aan de zorg.