Coalitie maakt zich breder dan ze is

Jasper Blom - Door star vast te houden aan de Europese begrotingsregels legt het kabinet veel te veel politieke macht bij de Europese Commissie. Dit lijkt geen houdbare strategie te zijn in het licht van de aanstaande Europese verkiezingen.

Tegen de achtergrond van een voortdurende financieel-economische crisis hoeft het geen verbazing te wekken dat Europa een belangrijk thema was in de verkiezingen van najaar 2012. Er ontspon zich een klassiek aandoende strijd tussen de linkse en rechtse antwoorden op de crisis.

Kort door de bocht: Samsom bepleitte het loslaten van strenge Europese begrotingsregels om de crisis op keynesiaanse wijze te bestrijden met overheids-investeringen en het voorkomen van vraaguitval. Ter rechterzijde beargumenteerde Rutte dat juist nu streng bezuinigd moest worden, de overheid moest worden ingekrompen en aan de Europese begrotingsregels voldaan moest worden. De verkiezingen werden uiteindelijk gewonnen door de VVD. Waar in de voorgaande verkiezingen van 2010 de PvdA en VVD elkaar nog net één zetel ontliepen, liep de VVD nu uit tot 41 zetels tegen 38 voor de PvdA.

Het politieke landschap overziend voelden Rutte en Samsom zich tot elkaar veroordeeld. Links en rechts zouden een gezamenlijk antwoord op de crisis moeten formuleren. Onder begeleiding van de informateurs Wouter Bos en Henk Kamp werd gekozen voor een originele procesvorm: het uitruilen van kaarten met beleidsthema’s. Met deze procesbegeleiding lijken de informateurs geleerd te hebben van de brede coalitie van christendemocraten en sociaal-democraten in Duitsland (2005-2009), waar het zoeken naar volledige consensus leidde tot een vlak regeerakkoord en een matig gewaardeerde regeerperiode.

Lees de rest van het artikel in de PDF.