Van Waarde Lokaal in de media

Volkskrant:
Het leven krijgt zin als je nodig bent
Van het realiseren van beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking komt bitter weinig terecht, constateert Annemarieke Nierop van de Wiardi Beckman Stichting, in gesprek met Hans Wansink.