Van waarde in de media

De Groene Amsterdammer (3):
Postliberaal
Dat het zo zou uitpakken konden de PvdA en haar wetenschappelijk instituut, de Wiardi Beckman Stichting, niet weten toen ze het Van Waarde-project opzetten. Toen ze begonnen met de zoektocht naar wat voor sociaal-democraten aan het begin van de 21ste eeuw van waarde is, zat het eerste kabinet-Rutte van VVD en CDA met de gedoogsteun van de PVV in het zadel, was de PvdA oppositiepartij en leken landelijke verkiezingen nog ver weg.

Trouw (3):
Terugkeer naar de kernwaarden van de sociaal-democratie
De Wiardi Beckmanstichting (WBS) heeft, zonder dat iemand het opmerkte, sinds een tijdje een andere naam. Tot een paar jaar geleden luidde het tweede deel van de naam 'wetenschappelijk bureau voor de PvdA'. Dat was toen. Nu is de ondertitel 'Wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie'. Heeft het wetenschappelijk bureau zich losgemaakt van de PvdA? Nee, stelt directeur Monika Sie, maar sociaal-democraten vind je niet in de PvdA alleen.

Volkskrant (4):
Emile Roemer: 'De linkse PvdA praat, de rechtse PvdA regeert'
De PvdA kan maar niet kiezen tussen linkse principes en rechts pragmatisme, vindt Emile Roemer.

Radio 5:
Van Waarde
Monika Sie gaat in gesprek met Jurgen Maas over de betekenis van 'Van Waarde'. Ze spreekt in het programma 'De Andere Wereld' over concrete problemen omtrent arbeid, bestaanszekerheid, verheffing en binding.

NRC (3):
PvdA moet politiek hervinden
Voor de PvdA begint vandaag de rest van deze coalitieperiode. In de Amsterdamse Rode Hoed wordt de partij een kompas aangeboden om zichzelf terug te vinden op weg naar het „post-liberalisme”. Ingangsdatum: heden. Kompas? Worden de ideologische veren weer opgeplakt? Nee, veren zijn zó twintigste eeuw. Nu gaat het om ‘Waarden’ als bestaanszekerheid, goed werk, kans op verheffing en binding tussen mensen in een fatsoenlijke samenleving. Om tegenwicht te bieden „tegen de amorele hardheid van de economie en de amorele hardheid van het té technocratisch bestuur”.

NRC (2):
PvdA kiest nieuwe koers: minder individualisme, meer saamhorigheid
De PvdA moet afstand nemen van het individualisme en zich meer richten op gemeenschapszin, lotsverbondenheid en saamhorigheid. Dat schrijft partijvoorzitter Hans Spekman in de resolutie ‘Wat van waarde is’, waarin de politieke koers van de partij voor de komende jaren is vastgelegd. Hij wil dat zijn partij in het politieke denken een “omslag” maakt “van ik naar ons”.

NOS (2):
Samsom: schaffen de markt niet af maar beteugelen hem wel
De denktank van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting, presenteerde vandaag een vernieuwde ideologische visie voor de partij. Daarin staat dat de PvdA zich meer moet richten op bestaanszekerheid, saamhorigheid en verheffing. Partijleider Samsom is enthousiast. De terugkeer naar oude sociaal-democratische waarden is volgens hem niet in strijd met de huidige samenwerking met de VVD en bijvoorbeeld ingrepen in het ontslagrecht en in de WW.

NOS: Spekman: koers PvdA moet socialer
De Partij van de Arbeid moet op economisch gebied een meer sociale koers varen. Dat schrijft partijvoorzitter Hans Spekman in "Wat van Waarde is", een resolutie die vandaag op een partijmanifestatie is gepresenteerd. Spekman stelt dat de PvdA zich minder moet richten op individualisme en meer op saamhorigheid. "We moeten een vuist maken tegen een samenleving waarin het 'ik' soms het 'ons' uit het oog dreigt te verliezen", aldus Spekman.

Trouw (2):
PvdA krijgt een zeer pijnlijke spiegel voorgehouden; liberalisme zit diep in de partij
Directeur Monika Sie van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting, verzuchtte in de marge van het interview dat ze met deze krant had dat het ontzettend jammer was dat het CDA bij de laatste verkiezingen zo gemarginaliseerd werd.

ND:
Dwars, lastig en onmisbaar
Met presentatie van Van Waarde reikt de Wiardi Beckman Stichting de PvdA nieuwe ideologische veren aan. Toch vindt de partijtop de WBS maar lastig. Het WI voor het CDA deelt dat lot.

Trouw:
Spekman gaat met linksere PvdA strijd aan tegen efficiency-denken
Efficiency is niet het hoogste goed en er moet een omslag komen van 'ik' naar 'ons' waarbij niet het eigenbelang maar het belang van de samenleving voorop staat. Het is de kern van het nieuwe beleid van de PvdA die zich opnieuw wil tooien met de rode ideologische veren. Vanmorgen presenteerde de Wiardi Beckman Stichting (WBS) een rapport met stevige kritiek op de koers die de partij de afgelopen jaren was ingeslagen. Het was te liberaal, te veel marktdenken, te weinig oog voor de kwetsbaren en de publieke zaak. In een reactie daarop presenteerde partijvoorzitter Hans Spekman vanmiddag een resolutie over de nieuwe positie die de sociaaldemocraten de komende tijd willen innemen.

De Groene Amsterdammer (2):
Water in de rode wijn
De Nederlandse sociaal-democratie is als een kameleon. Ze kleurt rood als ze zich opwindt, om in rust de kleur van haar omgeving aan te nemen. Ook nu weer levert de PvdA sociaal-democratische waarden als bestaanszekerheid, emancipatie en goed werk in bij de VVD

De Volkskrant (3):
De PvdA wil linksere koers
De PvdA wil een linksere koers inslaan. Partijvoorzitter Hans Spekman heeft vandaag een voorstel gepresenteerd waarin staat dat 'efficiency niet het hoogste goed is' en dat niet alles van waarde in geld is uit te drukken. 'Er moet een omslag komen van 'ik' naar 'ons''. Ook moet de politiek weer meer zeggenschap krijgen over de publieke sector.

Volkskrant (2)
De stress van alledag
Uit gesprekken met 57 gewone Nederlanders doemt een beeld op van een maatschappij vol vertwijfeling, vervreemding en berusting. 'Ik hou het voortaan klein voor mezelf, want ik wil gelukkig zijn.' In de strijd om het bestaan krijg je hulp van familie en van vrienden, en ondervind je hinder van je baas en van de staat. Dat is de eerste indruk die opdoemt uit Vooruit, een bundel van 57 gesprekken met leraren, verplegers, agenten, ondernemers, migrantenvrouwen, schoonmakers, buschauffeurs, fotografen en andere gewone Nederlanders, samengesteld door Monika Sie Dhian Ho en Menno Hurenkamp van de Wiardi Beckman Stichting (WBS).

Radio 1:
'Vrije markt heeft hoge prijs gehad'
In de jaren 90 heeft de PvdA zich zonder veel kritiek laten meeslepen in het geloof in de vrije markt. En daarvoor betalen we nu met z'n allen de rekening, concludeert de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Directeur Monika Sie van de stichting, legt uit wat er destijds mis ging.

Volkskrant:
Denktank van de PvdA wil nieuw politiek kompas
De PvdA heeft een nieuw politiek kompas nodig. Daarin moet het begrip 'waarden' een centrale plek innemen. Dat staat in een rapport van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Het wordt zaterdag gepresenteerd op een bijeenkomst in Amsterdam. PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman presenteert dan een ontwerpresolutie, die op het PvdA-congres van 27 april wordt besproken.

Trouw:
Kritiek binnen PvdA op Diederik Samsom
"We moeten stoppen met die politiek van versobering", vindt Sie. Ook de komende ingrepen in de WW wijst Sie af, zo lang mensen niet beter worden toegerust voor een herstart op de arbeidsmarkt.

NRC
PvdA-denktank bepleit postliberale koerswending
De PvdA moet meer tegenwicht bieden aan de té economische en bestuurlijk-technocratische logica waarmee Nederland de afgelopen jaren is geregeerd. Dat is de conclusie van het omvangrijke Van Waarde-project dat het wetenschappelijk bureau van de partij zaterdag presenteert.

Telegraaf:
Denktank van PvdA wil nieuw politiek kompas
DEN HAAG - De PvdA heeft een nieuw politiek kompas nodig. Daarin moet het begrip 'waarden' een centrale plek innemen. Dat staat in een rapport van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Het wordt zaterdag gepresenteerd op een bijeenkomst in Amsterdam. PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman presenteert dan een ontwerpresolutie, die op het PvdA-congres van 27 april wordt besproken.

Groene Amsterdammer:
'Links lijkt louter nog een lifestyle', De Groene Amsterdammer, 14-10-10, interview met Monika Sie Dhian Ho door Yvonne Zonderop.