Nieuws & agenda
Nieuws archief
01 juli 2014

De Wiardi Beckman Stichting is afhankelijk van giften van donateurs om haar werk te kunnen blijven doen. U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL20INGB0000 030603.


Hartelijk dank!

NB
Vanaf 1 januari 2014 zijn periodieke schenkingen aan de Wiardi Beckman Stichting aftrekbaar voor de Belastingdienst zonder dat een notariële akte hoeft te worden opgemaakt. De WBS beschikt over de ANBI-status.

24 juni 2014

In het weekend van 29 tot 31 augustus organiseren de Wiardi Beckman Stichting, Jong WBS en de Jonge Socialisten een zomerschool voor iedereen met interesse in het formuleren van een politieke agenda over (on)gelijkheid voor de 21ste eeuw.

Nieuwe ongelijkheid

18 mei 2014

S&D is een keurig blad dat normaal in een keurig ritme verschijnt op papier. Maar we maken met plezier een uitzondering om aandacht te besteden aan de heropleving van de publieke belangstelling voor ongelijkheid door het grote succes van het werk van Thomas Piketty.

28 maart 2014

Ongeveer honderd jaar geleden, in maart 1914, betrad Floor Wibaut het ambt als wethouder van Amsterdam. Hiermee begon een eeuw van wethouders van SDAP- en Pvda-huize in de hoofdstad. Reden genoeg om terug te blikken en een kritische reflectie te maken over de precieze rol van deze wethouders. Hoe kunnen we terugkijken op een eeuw rode wethouders? En wat betekent het wethouderssocialisme vandaag de dag nog?

25 maart 2014

De Wiardi Beckman Stichting zoekt op korte termijn enkele stagiairs.

04 maart 2014

S&D aan tafel. Auteurs van het maandblad van de Wiardi Beckman Stichting discussiëren over neoliberalisme. Met Paul Kalma, Thomas von der Dunk, Patrick van Schie, Martin van Hees, Naomi Woltring en Arjen Vliegenthart. Opgenomen op 28 februari 2014, bij de WBS op kantoor.

Inzet is een nieuwe aanzet tot het post-liberalisme, voorbij de conservatieve mantra: kleine overheid goed, geen overheid beter, en voorbij de neoliberale mantra: de mens is een dier dat spullen koopt.

27 februari 2014

Het neoliberalisme zou een linkse mythe zijn, een stropop om rechts rotbeleid mee aan te vallen — een retorisch middel om een gebrek aan werkelijke argumenten te verhullen.

Dat was de strekking van het betoog' van VVD-denker Patrick van Schie in het vorige nummer van S&D. Van Schie’s betoog kon natuurlijk niet onweersproken blijven.

13 februari 2014

De Wiardi Beckman Stichting is op het komende PvdA congres in Breda te vinden met een stand en op zondag met de WBS Salon. Kom langs, voor bijzondere boek- en tijdschrift aanbiedingen, om op de hoogte te raken van lopend onderzoek of om even kennis te maken.

Op zondag vindt tussen 12 en 13.30 uur de WBS salon plaats, met introducties van onze laatste publicaties en de mogelijkheid om mee te discussiëren. Bekijk hier het programma:

12.00 uur Introductie door Menno Hurenkamp

17 januari 2014

Op de hoogte blijven van wat de WBS allemaal doet? Dat kan!

Abonneer onze nieuwsbrief

Volg ons op Twitter

'Like' ons op Facebook

16 september 2013

“Europa bevindt zich in een noodtoestand,” stelt de Duitse filosoof Jürgen Habermas.

De Europese Centrale Bank krijgt steeds meer macht over nationale begrotingen, nationale parlementen steeds minder. Tegelijk zoekt het Europese publiek “naar manieren om zich te doen gelden als actief publiek,” aldus Luuk van Middelaar, historicus en speechschrijver van Herman van Rompuy.

De Europese verkiezingen van 2014 en de economische crisis nopen tot heroverweging van het Europese project. Wat is anno nu de zin van Europa?