28 januari 2016

De Stichting Stuuf is voornemens een monument te realiseren voor H.B. Wiardi Beckman. Zij doet de volgende oproep voor mensen die hieraan een bijdrage willen leveren:

Geachte heer/mevrouw,

12 januari 2016

In het kader van onderzoek voor een biografie van Mr. Dr. Benno J. Stokvis (1901-1977), van 1924 tot 1977 advocaat in Amsterdam en tussen 1955 en 1970 actief lid van de PvdA, zoek ik (Ruud Stokvis) personen die hem gekend hebben en bereid zijn mij te informeren over hun herinneringen aan hem.

U kunt contact opnemen met R. Stokvis, email: r.stokvis@xs4all.nl.

04 december 2015

De Wiardi Beckman Stichting (WBS) zoekt op korte termijn enkele stagiair(e)s.

Aard van de organisatie:

26 juli 2015

De functie is inmiddels vergeven

Het WBS-Europafonds zoekt een stagiair. Ben je nog niet afgestudeerd en lijkt het je interessant om het fonds te ondersteunen bij de uitvoering van de projecten?

Profiel stagiairs
We zoeken iemand voor een groot project over Europese samenwerking en veiligheid. We denken aan studenten met geschiedenis, recht of internationale betrekkingen als achtergrond, maar uit verrassende hoeken zijn mensen ook zeker welkom.

22 juni 2015

Vrijdag 29 mei werd in Frankfurt de eerste Ieke van den Burg-prijs uitgereikt voor onderzoek naar systeemrisico’s aan Claire Célérier en Boris Vallée. De jury zei over hun paper: ‘Erg goed, hoogst origineel, met grote relevantie voor beleid: Ieke zou het geweldig hebben gevonden’.

18 juni 2015

Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? We zoeken per 1 september 2015 een secretaris (m/v), een penningmeester (m/v) en een bestuurslid externe communicatie (m/v) ter versterking van het bestuur.

Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Jong WBS wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaaldemocratie en een bijdrage laten leveren aan het politieke en maatschappelijke debat.

16 juni 2015

'Eerst als het is, is het ernst', was de titel van de lezing waarin Monika Sie Dhian Ho op maandagavond 15 juni opriep tot het een politiek die is gegrond op waarden. De lezing is na te zien op de website van de Rode Hoed.

16 juni 2015

'Eerst als het is, is het ernst' is de titel van de lezing die Monika Sie Dhian Ho uitsprak op maandagavond 15 juni in de Rode Hoed te Amsterdam. Hierin roept zij op tot het voeren van een politiek die gegrond is op waarden. Alleen als dat gebeurt kunnen wij onze verzorgingsstaat behouden, en aanpassen aan de noden en wensen van deze tijd.

18 mei 2015

De WBS studeert op en initieert mogelijkheden voor linkse samenwerking in Nederland en in Europa. De WBS wil wil mede-platform daarvoor zijn en verzamelt initiatieven en nieuws over dit thema.

´Bij drie linkse partijen groeit de behoefte aan meer samenwerking. Het wemelt van de initiatieven waarin SP, GroenLinks en PvdA samen optrekken. De partijleiding reageert welwillend.´

28 april 2015

Donaties zijn voor de Wiardi Beckman Stichting een belangrijke bron van inkomsten. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? Als u € 50 of meer doneert, krijgt u van ons het WBS jaarboek 'Omstreden vrijheid' cadeau, dat in januari 2015 bij uitgeverij Van Gennep verschijnt. Uiteraard zijn wij ook erg dankbaar voor minder grote donaties.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL20INGB0000030603, t.n.v.Wiardi Beckman Stichting en onder vermelding van 'donatie' (+ indien u het jaarboek wenst te ontvangen: uw adresgegeven).