21 april 2016

In 1988 is bij de Universiteit van Amsterdam de (bijzondere) Dr J.M. den Uylleerstoel ingesteld met als leeropdracht: de ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving.

22 maart 2016

Volkskrant:
Het leven krijgt zin als je nodig bent
Van het realiseren van beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking komt bitter weinig terecht, constateert Annemarieke Nierop van de Wiardi Beckman Stichting, in gesprek met Hans Wansink.

13 maart 2016

www.vanwaardelokaal.nl is een online actie-onderzoek naar de veranderingen in de zorg en rondom werk. U vindt hier zo'n honderd interviews met mensen doorheen land - over werk, en over zorg. Hieruit filteren we inspirerende praktijkvoorbeelden, kwesties die om een oplossing vragen en adviezen aan de politiek. Van Waarde Lokaal wil voor iedereen goed werk, goede zorg en zeggenschap.

Bezoek de website www.vanwaardelokaal.nl

28 januari 2016

De Stichting Stuuf is voornemens een monument te realiseren voor H.B. Wiardi Beckman. Zij doet de volgende oproep voor mensen die hieraan een bijdrage willen leveren:

Geachte heer/mevrouw,

12 januari 2016

In het kader van onderzoek voor een biografie van Mr. Dr. Benno J. Stokvis (1901-1977), van 1924 tot 1977 advocaat in Amsterdam en tussen 1955 en 1970 actief lid van de PvdA, zoek ik (Ruud Stokvis) personen die hem gekend hebben en bereid zijn mij te informeren over hun herinneringen aan hem.

U kunt contact opnemen met R. Stokvis, email: r.stokvis@xs4all.nl.

04 december 2015

De Wiardi Beckman Stichting (WBS) zoekt op korte termijn enkele stagiair(e)s.

Aard van de organisatie:

26 juli 2015

De functie is inmiddels vergeven

Het WBS-Europafonds zoekt een stagiair. Ben je nog niet afgestudeerd en lijkt het je interessant om het fonds te ondersteunen bij de uitvoering van de projecten?

Profiel stagiairs
We zoeken iemand voor een groot project over Europese samenwerking en veiligheid. We denken aan studenten met geschiedenis, recht of internationale betrekkingen als achtergrond, maar uit verrassende hoeken zijn mensen ook zeker welkom.

22 juni 2015

Vrijdag 29 mei werd in Frankfurt de eerste Ieke van den Burg-prijs uitgereikt voor onderzoek naar systeemrisico’s aan Claire Célérier en Boris Vallée. De jury zei over hun paper: ‘Erg goed, hoogst origineel, met grote relevantie voor beleid: Ieke zou het geweldig hebben gevonden’.

18 juni 2015

Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? We zoeken per 1 september 2015 een secretaris (m/v), een penningmeester (m/v) en een bestuurslid externe communicatie (m/v) ter versterking van het bestuur.

Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Jong WBS wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaaldemocratie en een bijdrage laten leveren aan het politieke en maatschappelijke debat.

16 juni 2015

'Eerst als het is, is het ernst', was de titel van de lezing waarin Monika Sie Dhian Ho op maandagavond 15 juni opriep tot het een politiek die is gegrond op waarden. De lezing is na te zien op de website van de Rode Hoed.