WBS jaarboek presentatie

Nieuws & agenda

Graag nodigt de Wiardi Beckman Stichting u uit voor de presentatie van het WBS jaarboek 2011, Lessen uit de crash. Een antwoord op de financiële crisis, onder redactie van Frans Becker, Menno Hurenkamp en Paul Kalma.

Lessen uit de crash analyseert allereerst de achtergronden en oorzaken van de financiële en economische crisis. Om te beginnen met de val van de Amerikaanse Lehman Brothers bank in 2008, en de daarop volgende explosie van het wereldwijde financiële systeem. Banken bleken onoverzichtelijke risico’s te hebben genomen uit zucht naar snelle en grote winst. Vervolgens leidde de financiële crisis tot een crisis in de ‘echte’ economie en in de overheidsfinanciën. Inmiddels is ze uitgelopen op een diepe economische en politieke crisis in de eurozone, met dreigende gevolgen voor de wereldeconomie.

Lessen uit de crash laat zien hoezeer financiële motieven onze samenleving zijn gaan beheersen. Het brengt de diepere oorzaken van de crisis in kaart. Het bestuur en de positie van de banken, de structuur van de financiële sector, het fusie- en overnamegedrag in het bedrijfsleven, het overheidstoezicht en de invloed van de wereldwijde liberalisering komen aan de orde aan de hand van beschouwingen door internationaal erkende specialisten. Maar Lessen uit de crash wijst ook de weg naar nieuwe politieke antwoorden. Het pleit voor een nieuwe positionering van de banken en voor structurele hervormingen in de financiële sector. Voor een andere vorm van globalisering. En voor een ander economisch groeimodel, dat gericht is op duurzame groei en sociale investeringen.

De bijdragen aan dit nieuwe WBS-boek zijn van de hand van Arie van der Zwan, Jan Luiten van Zanden, Wim Boonstra, Donald Kalff, Hans Verkoren, Arnoud Boot, Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Hans Schenk, Ben Dankbaar, Anton Hemerijck, Ieke van den Burg, Jasper Blom en Robert Kuttner.

Aanmelden
De presentatie vindt plaats op 19 december van 16.30 tot 18.00 uur in Dudok te Den Haag. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs. Als u de presentatie wilt bijwonen, meldt u zich dan aan via deze link

Het programma
• Introductie door de voorzitter van de bijeenkomst, Menno Hurenkamp (journalist en hoofdredacteur Socialisme & Democratie)
• Inleiding door Frans Becker (adjunct-directeur Wiardi Beckman Stichting)
• Column door Menno Tamminga (financieel-economisch columnist NRC Handelsblad)
• Aanbieding van het boek aan drie progressieve politici: Ronald Plasterk (Tweede Kamerlid PvdA), Arjan Vliegenthart (Eerste Kamerlid SP) en Bas Eickhout (Europarlementariër GroenLinks), die vervolgens in een forumdiscussie op het boek reageren.
• Reacties van auteurs van het boek
• Discussie met publiek, auteurs en politici.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Bestellen
Het boek is voor €22,25 te bestellen door een mail met uw adresgegevens te sturen naar info@wbs.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sara Murawski: smurawski@wbs.nl