Nieuws & agenda

juni 2017

 • 16 juni, 2017 - 15:00 - 17:00

  Op vrijdag 16 juni a.s. presenteert de Wiardi Beckman Stichting haar nieuwste uitgave: ‘Over de grens. De vluchtelingencrisis als reality test’ tijdens een bijeenkomst in Humanity House in Den Haag.

  De vluchtelingencrisis stelt Nederland en Europa voor een ongekende opgave. Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie hierbij?

april 2017

 • 21 april, 2017 - 14:00 - 17:00

  De Teldersstichting en de Wiardi Beckman Stichting (WBS) zijn beide vernoemd naar een jonge veelbelovende ideoloog, die in moeilijke omstandigheden de moed toonde om voor de belangrijkste waarden van zijn ideologie te blijven staan. Zowel Telders als Wiardi Beckman werd tijdens de oorlog opgepakt en overleed als politiek gevangene kort voor de bevrijding in een Duits concentratiekamp.

 • 13 april, 2017 - 17:30 - 19:30

  Presentatie: Nieuwspoort, 13 april 2017, 17.30 uur
  Meld je snel aan! Mail naar info@wbs.nl

  Naar een ministerie voor de leefomgeving?

maart 2017

 • 28 maart, 2017 - 19:30 - 21:00

  Op dinsdagavond 28 maart organiseert Jong WBS een masterclass onder de titel 'De PvdA in 2025'. Gastspreker is Aukje van Roessel.

  Aukje van Roessel is journalist en politiek redacteur bij de Groene Amsterdammer. In 2015 kreeg zij de Anne Vondelingprijs voor haar wekelijkse politieke beschouwing 'In Den Haag'.

 • 27 maart, 2017 - 20:15 - 22:00

  Het bestuur van de Stichting 'Dr. J.M. den Uyl-lezing' organiseert op maandag 27 maart de vierentwintigste Den Uyllezing.

  De lezing zal plaatsvinden op maandag 27 maart 2017 om 20.15 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102,1015 CV Amsterdam.

  De lezing wordt, in het Engels, uitgesproken door Cornell William Brooks

  Titel: DE POLITIEK VAN DE HAAT EN DE DEMOCRATIE VAN DE HOOP

 • 3 maart, 2017 - 20:00 - 22:00

  Een diepgaande discussie tussen politieke partijen in het zicht van Tweede Kamerverkiezingen, is dat mogelijk? Op vrijdag 3 maart wagen de wetenschappelijke bureaus van de PvdA, GroenLinks, SP, D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, VVD, CDA, SGP en 50+ een poging hiertoe.

  De organisatie is in handen van het Groninger Forum, DwarsDiep en Het Dagblad van het Noorden. Toegang is gratis, aanmelden verplicht.

  Deelnemers aan het debat zijn:

januari 2017

 • 26 januari, 2017 - 17:00 - 20:00

  Op 26 januari verschijnt:

  Haalt de PvdA 2025?

  Is er in de nabije toekomst nog wel plaats voor een politieke partij als de PvdA? Of is haar einde nabij? Moet de PvdA voortmodderen met oude vormen en gedachten, of kan zij als politieke partij zichzelf nog eenmaal opnieuw uitvinden op grond van haar sociaal-democratische beginselen?

 • 14 januari, 2017 - 13:30

  Tijdens het PvdA-congres op 14 januari schetst prof. dr. Klara Boonstra de wetenschapsagenda van de Wiardi Beckman Stichting voor de komende tijd. Maar, die agenda staat nog niet vast! U kunt erover meespreken, sterker, we zijn erg benieuwd naar uw opvattingen en aanvullingen. Dus kom langs en laat van u horen.

  Het congres vindt plaats in de Fabrique in Utrecht. Aanmelden voor het congres kan via de website van de PvdA. De discussie met Klara Boonstra vindt plaats zaterdag 14 januari in de Postmanzaal van 13.30-15.30 uur.

december 2016

 • 10 december, 2016 - 14:00 - 16:30

  Van Waarde Lokaal-onderzoek van de Wiardi Beckman Stichting

  Kom op zaterdag 10 december ook naar Utrecht, en discussieer mee!

november 2016

 • 23 november, 2016 - 15:00 - 17:00

  'Kunst of koopwaar: hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween'

  De Akademie van Kunsten organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een boekpresentatie en een discussiebijeenkomst over de vraag welke cultuurpolitiek noodzakelijk is om de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige kunsten te waarborgen, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Kunst of koopwaar.

  Cultuurpolitiek in tijden van marktwerking?